Program

November 13, 2020

18.30 – 19.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING REMARKS

 • Tuncay KARDAŞ, Ortadoğu Enstitüsü Müdürü / Director of the Middle East Institute
 • Fatih SAVAŞAN, Sakarya Üniversitesi Rektörü / President of Sakarya University

19.00 – 20.00

KEYNOTE SPEECH / AÇILIŞ

Host: Tuncay KARDAŞ

 • Robert BIANCHI, China and the Middle East

 

November 14, 2020

09.00 – 10.20

SYRIAN CIVIL WAR

Chair: Aytaç KADIOĞLU

 • Aytaç KADIOĞLU, Peacemaking in Syria: Global and Regional Efforts towards Ending the Syrian Civil War
 • Murat TINAS ve Ahmet DEMİRDEN, Foreign Terrorist Fighters in YPG: Left-wing and Right-wing Extremism
 • Selim ÖTERBÜLBÜL, China’s Security Concerns and Its Evolving Role in the Syrian Crisis
 • Veysel KURT, Changing in Turkey’s Syrian Policy: Limits of Bandwagoning

10.30 – 11.50

PALESTINE/ISRAEL AND INTERNATIONAL POLITICS

Chair: İbrahim EFE

 • Diego CHECA HIDALGO, Colonizing Palestine: Israeli Practices of Appropriation and Dispossession in Jerusalem
 • Yousef M. ALJAMAL, The Role of Faith Groups in the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement Against Israel: The Case Study of Churches in the US and Europe
 • Özüm Sezin UZUN, Israel-Palestine Conflict: Prospect for A Peaceful Coexistence
 • Nurcan YURDAKUL, Foundation of British Consulate in Ottoman Jerusalem as an Implication of Anglo-Russian Rivalry

12.00 – 13.00

LÜBNAN SİYASETİ

Oturum Başkanı: A. Selcan ÖZDEMİRCİ CİNAL

 • Selim ÖZTÜRK, Fransa’nın Ortadoğu’daki Yayılmacı Politikaları
 • Tuba YILDIZ, Mezhepçilik ve Sosyo-Ekonomik Şartlar Arasında: Lübnan Protestolarında Şiiler
 • A. Selcan ÖZDEMİRCİ CİNAL, Lübnan’da Siyasal İstikrarsızlık ve Yozlaşmış Hegemonya: Post-Kolonyal Bir Bakış

13.10 – 14.30

GEOPOLITICS IN THE EASTERN MEDITERRANEAN

Chair: Furkan Halit YOLCU

 • Giuseppe DENTICE, Troubled Waters in the Eastern Mediterranean: Egypt’s Geopolitical Ambitions in the “Great Sea”
 • Arda MEVLÜTOĞLU, Power Dimension of a Shifting Security Complex in East Mediterranean Sea
 • Furkan Halit YOLCU, When Arrows Point the Same Direction: The Single Issue Alliance against Turkey in the East Mediterranean Sea
 • Ahmet Arda ŞENSOY, The Forgotten Actor of the Eastern Mediterranean: Syrian Civil War and Energy Geopolitics

14.40 – 16.00

KUZEY AFRİKA’DA TOPLUM VE SİYASET

Oturum Başkanı: Rumeysa KÖKTAŞ

 • Melek SARAL, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Geçiş Dönemi Ülkelerinde İnsan Hakları Hiyerarşisi
 • Rumeysa KÖKTAŞ, Tunus’ta Radikal İslamcılık: Tarihsel ve Sosyolojik Bir Perspektif
 • Sinem ARSLAN ve Ahmet KARADAĞ, Bir İslamcı Hareketin İktidar Pratiği: ‘Ennahda Örneği’
 • Mehmet BABACAN, Ortadoğu’da Demokrasi ve Darbe Dikotomisinin Toplumsal ve Sosyo-Ekonomik Temelleri: Mısır Örneği (2011-2020)

16.10 – 17.50

IRAN AND THE INTERNATIONAL SYSTEM

Chair: Tuncay KARDAŞ

 • Agnieszka KUSZEWSKA, China-Iran Cooperation and Its Impact on Regional Security
 • Ali Fathollah-Nejad, “Look to the East”? Iran’s International Relations between Eastern and Western Great-Powers
 • Mahjoob ZWEIRI, Gulf States and the Arab world: Untold Story

18.00 – 18.50

THE MIDDLE EAST THROUGH THE LENS OF DISCOURSE AND MEDIA

Chair: Murat YEŞİLTAŞ

 • Cemre AYSEL, The Gap between Discourse and Practice: the Obama administration during Libya Intervention
 • Mustafa Onur TETİK, Turkey’s ‘Rhetorical Entrapment’ in Eastern Mediterranean Politics
 • Hussein I. AL-AHMAD, The Mediatisation of Palestinian Split in Pan-Arab Transnational Satellite TV Journalism

19.00 – 19.50

ORTADOĞU’DA GÜNCEL GELİŞMELER

Moderatör: Yıldırım TURAN

 • Mete ÇUBUKÇU

20.00 – 21.00

GULF POLITICS

Chair: Mustafa KÜÇÜK

 • Mustafa KÜÇÜK, Rentier State Theory in the Arab Gulf: A Critical Appraisal and Its Prospective Courses
 • Ferit BELDER, Is Annexation Evitable in the Long Run? Gulf States’ Settlement Dilemma?
 • Şuay Nilhan AÇIKALIN, Fashion Diplomacy: Undeniable Face of Qatar’s Soft Power

 

November 15, 2020

09.00 – 10.00

ULUSLARARASI AKTÖRLERİN DOĞU AKDENİZ POLİTİKALARI

Oturum Başkanı: Ertan EFEGİL

 • Rıdvan KALAYCI, Güvenlik ve Enerji Bağlamında Türkiye’nin Doğu Akdeniz Politikası
 • Ünal TÜYSÜZ, Rusya’nın Doğu Akdeniz Politikası
 • Ahmet ÜÇAĞAÇ, Körfez Arap Ülkelerinin Doğu Akdeniz Politikası

10.10 – 11.10

IRAK VE ORTADOĞU

Oturum Başkanı: Şerif DİLEK

 • Şerif DİLEK, Irak Kürtlerinin Statü Arayışında Güç Unsurları: Jeopolitik, Ekonomi ve Enerji
 • Zana BAYKAL, Irak’ta Başarısız Teknokrat Aday Denemeleri: Abadi ve Abdulmehdi Hükümetleri Örneği
 • Mert Can DUMAN, Petrol Ortadoğu için Nimet mi Lanet mi?

11.20 – 12.40

ULUSLARARASI SİYASETTE ORTADOĞU

Oturum Başkanı: Barış ADIBELLİ

 • Yavuz CANKARA, İran-Çin İlişkilerini Etkileyen Faktörler
 • Barış ADIBELLİ, İdeoloji ve Pragmatizm Bağlamında Kuzey Kore’nin Ortadoğu Politikası
 • Muhammed Hüseyin MERCAN, İmkânsız Barış mı? Donald J. Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” Önerisi Üzerine Mülahazalar
 • Çağatay ÖZDEMİR, Parçalı İttifaklar Döneminde ABD’nin Gücünün Zayıflaması

12.50 – 14.10

FİLİSTİN/İSRAİL VE ULUSLARARASI SİYASET

Oturum Başkanı: İrfan Kaya ÜLGER

 • İrfan Kaya ÜLGER, Ortadoğu Barış Süreci ve İsrail İşgalinin Meşrulaştırılması
 • Tuğçe Ersoy CEYLAN, ‘Yeni̇ Savaşlar’ Yaklaşımı Üzerinden Filistin-̇İsrail Sorununun Çözümsüzlüğünü Anlamak
 • Fatma Zehra TOÇOĞLU, Mursi Sonrası Mısır’ın Değişen Gazze Politikası
 • Işılay Karslı DEMİRAĞ, Çatışmayı Görselleştirmek: İsrail-Filistin Sorununa Sinemadan Bakmak

14.20 – 15.40

İRAN VE ULUSLARARASI SİYASET

Oturum Başkanı: Ramazan ERDAĞ

 • Hüseyin KORKMAZ, Zorunlu Ortaklık Temkinli Dostluk: Çin’in Dış Politikasında İran
 • İlknur Cihangir DEMİRBAŞ, İran’da Kimliğin İki Yüzü: İrancılık ve İslamcılık
 • Mohammad Mehdi SHIRAZI, ABD’nin İran Nükleer Antlaşmasından Çekilmesi Sonrası İran-Türkiye Enerji İlişkileri: Liberal Kurumsalcı Yaklaşım Çerçevesi
 • Esma Şener, İran’da Siyaset ve Sinema: Hatemi Dönemi Siyasal Açılımlarının Sinemaya Yansıması

15.50 – 17.10

GULF GEOPOLITICS

Chair: Mohammad ALZAWAWY

 • Erhan AKKAŞ, The Pursuit of Economic Security in Qatar after the Gulf Crisis
 • Inga INASARIDZE, The Saudi-Iranian Competition for The Regional Dominance in The Middle East
 • Ayşenur AYGÜL, The Role of Saudi Arabia and United Arab Emirates in the Yemeni Civil War
 • Rumeysa AYVERDİ, Oman’s Active Neutral Stance on the Gulf Crisis

17.20 – 18.40

REFUGEE CRISIS AND THE MIDDLE EAST

Chair: Othman ALİ

 • Deniz Defne KIRLI AYDEMİR, Legal Limits of Refugee Protection
 • Aslıgül SARIKAMIŞ-KAYA, The EU’s Humanitarian Aid Policy and Refugee Crisis: Contested Humanitarian Principles?
 • İbrahim AKKUÇ, Post-Modernist Transformation in Political Resistance: The Cases of Iraq and Lebanon
 • Tuğba ALTUN, Lebanese National Identity Crisis: Based on ‘West Beirut’

19.00 – 19.30

THINKING ABOUT OTTOMAN MIDDLE EAST AFTER A CENTURY

Host: Ali BALCI

 • Michael PROVENCE

19.40 – 21.00

ORTADOĞU’DA GÜNCEL MESELELER

Oturum Başkanı: Yıldırım TURAN

 • Ahmet KARAFİL, Fransa’nın Doğu Akdeniz Stratejisi ve Türkiye’ye Yönelik Politikası
 • Ahmet RENDE, Bir Devlet Dışı Aktörün Büyük Stratejisi: HAMAS Örneği
 • Nurbanu BULGUR, Doğu Akdeniz Çıkmazında Avrupa Birliği’nin Sürdürülebilir Enerji Politikalarının Bölgeye Yansımaları
 • İsmail AKŞAM, SWOT Analizi Bağlamında Bölgesel ve Küresel Aktörlerin Libya Politikalar

 

November 16,2020

09.00 – 10.00

ORTADOĞU’DA GÖÇ VE MÜLTECİLER

Oturum Başkanı: Yusuf ADIGÜZEL

 • Yakup AZAK, Türkiye’de Suriyelilerin Olası Talepleri Karşısında Yerleşik Halkın Değerlendirmeleri: Sosyal Psikolojik Değişkenler Üzerinden İnceleme
 • Hilal ÇAKMAK, Suriyeli – Türk Kadın Dayanışma Ağı: İstanbul–Beykoz Örneği
 • İ. Tuğçe DURMAZ, İran-Türkiye-Avrupa Çerçevesinde Afgan Göçüne Dair Bir Değerlendirme

10.10 – 11.10

SOCIETY AND POLITICS IN NORTH AFRICA

Chair: İsmail Numan TELCİ

 • Nigusu Âdem YIMER, The Ethiopia-Egypt Arms Race: A Pitfall on the Regional Water Diplomacy Battle
 • Zoulikha ALIANE and Rim Hayat CHAIZ, How did the Hirak Contribute into Socio-political Life in Algeria?
 • Hasan İLKBAHAR, Grand Renaissance Dam and Its impact on the Ethiopian-Egyptian Relations

11.20 – 12.20

SETA ÖZEL PANELİ: CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINA DOĞRU TÜRK DIŞ POLİTİKASI

Oturum Başkanı: Nebi MİŞ

 • Ali ASLAN, Türk Dış Politikasında Otonomi Arayışı: Statükodan Revizyonizme
 • Turgay YERLİKAYA, Türk Dış Politikasının Batı Medyasında Temsili
 • Abdullah ERBOĞA, Türk Dış Politikasının Ortadoğu’da Düzen Arayışı

12.30 – 13.50

MAKING SENSE OF THE ARAB UPRISINGS AFTER A DECADE

Chair: Hatice Rumeysa DURSUN

 • Taylan Özgür KAYA, The European Union and the MENA in the post-Arab Spring Era: A Case of Pragmatic Engagement
 • Basem MAHMUD, A Grounded Theory for Understanding the Arab Uprisings and the Last Refugee Waves
 • Hatice Rumeysa DURSUN, From the Ideal of United Maghreb to the Arab Spring: The Failure of the Arab Maghreb Union
 • Mustafa Cüneyt Özşahin, Political Economy of Social (Im)mobility in the Arab Gulf during the Arab Uprisings

14.00 – 15.20

TÜRKİYE–ORTADOĞU İLİŞKİLERİ VE SURİYE İÇ SAVAŞI

Oturum Başkanı: Nuri SALIK

 • Arda ERCAN, İran Toplum Yapısında Türkler ve Türkiye – İran İlişkileri
 • Aylin MERCAN, 2000’li Yıllardan İtibaren Türkiye’nin Körfez Ülkelerine Yönelik Değişen Dış Politikası: Katar Örneği
 • Necmettin IŞIK, Stratejik Diyalog Model Bağlamında Kuzey Suriye Çatışma Alanının Analizi
 • Pınar Özden CANKARA, Fırsatlar, Olasılıklar ve Tehditler Bağlamında İsrail’in Suriye İç Savaşı’na Yönelik Politikası

15.30 – 16.30

KÖRFEZ’DE SİYASET VE GÜÇ DENGESİ

Oturum Başkanı: Kemal İNAT

 • Talha KÖSE, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Küçük Devletler ve Devrimci ve Devrim Karşıtı Dış Politikaların Mücadelesi
 • Mustafa CANER, İsrail- Körfez Yakınlaşması: İran’ın Çevrelenmesinde Yeni Bir Sayfa mı?
 • Melih YILDIZ, Suudi Arabistan ile İran Arasındaki Askeri Güç Dengesi

16.40 – 17.40

ORSAM ÖZEL PANELİ: TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN DÖNÜŞEN ORTADOĞU

Oturum Başkanı: Ahmet UYSAL

 • İsmail Numan TELCİ, Ortadoğu Siyasetinde Körfez’in Artan Rolü ve Türkiye’nin Pozisyonu
 • Oytun ORHAN, Suriye Krizi ve Türkiye
 • Bilgay DUMAN, Irak Siyasetinde Temel Dinamikler ve Türkiye’nin Tutumu

17.50 – 18.50

ORTADOĞU’YA TEORİK BAKIŞ

Oturum Başkanı: Ayşenur HAZAR

 • Ali BALCI ve Ayşenur HAZAR, Türkiye’nin Erken Soğuk Savaş Dönemi BMGK Performansı ve Ortadoğu Politikasını Anlamlandırmak
 • Fulya ÖZKAN, Orta Doğu Bölgesel Politikasındaki Modern Devlet Sisteminde Din Kavramının Yeri
 • Oytun DOĞAN, Bilgi İktidar İlişkisi Bağlamında Ortadoğu Müzeciliğinin İnşası

19.00 – 20.40

KÖRFEZ BÖLGESİNDE YÜKSELEN AKTÖRLER

Oturum Başkanı: Zafer AKBAŞ

 • Esra ÇAVUŞOĞLU, Filistin- İsrail Politikası Özelinde Kuveyt’in Özgün Dış Politika Yaklaşımı
 • Zafer AKBAŞ ve Nida AYDIN, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Yayılmacı Dış Politika Retoriğinin Ontolojik Kökenleri ve Bölgesel Güç Dengesi
 • Muhammed Ahmet RÜŞEN, Küçük Devlet Kavramını Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dış Politikası Bağlamında Yeniden Düşünmek
 • Merve ŞAHİN, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dış Politikasında Devlet Dışı Aktörlerin Yeri̇: Güney Geçiş Konseyi Örneği
 • Harun KÜÇÜKALADAĞLI, Pakistan’ın Ortadoğu Politikası: Riyad’dan Ankara’ya Eksen Kayması Mümkün mü?

20.45 – 21.30

KAPANIŞ / CLOSING REMARKS

 • Tuncay KARDAŞ
 • Yıldırım TURAN
 • İsmail EDİZ
 • Ali BALCI

CLICK FOR PROGRAM