III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, 11-13 Ekim 2016 tarihinde Sakarya’da gerçekleşecektir. 2014 yılında düzenlenen ikinci kongrenin üzerinden geçen iki sene boyunca Ortadoğu siyasetinde ciddi öneme sahip gelişmeler gerçekleşmiştir. Bu kongrede, aşağıda detaylandırılacağı gibi, bölgedeki siyasal ve toplumsal gelişmelere farklı perspektiflerden bakılması hedeflenmektedir.

Ortadoğu’da başlayan halk isyanları en başında her bir ülkenin demokratik konsolidasyonu başta olmak üzere yeni bir bölgesel restorasyon fırsatı ortaya çıkarmıştı. Ancak zamanla kendi toplumsal ve siyasal iç dinamiklerinden etkilenmekten ziyade, her bir ülkede farklı değişkenler devreye girdi ve Arap Devrimleri başlangıçta vaat ettiği demokratik dönüşüm ve bölgesel stratejik restorasyon umudunu daha kötü bir tarihsel anlatıya çevirdi. Artık Yeni Ortadoğu’yu yeni oluşan teo-politik antagonizmalar, yeni çatışma biçimleri ve yeni varoluş hikayeleri etrafında tartışmak zorundayız. Yine de, devrimlerin başarısızlığında rol oynayan bütün aktörlerin çabalarına rağmen hemen hemen bütün bölge ülkelerinde mevcut siyasi ve toplumsal düzenler sarsıldı ve önemli bir dönüşüm imkanı ortaya çıktı. Diğer bir ifadeyle, Arap İsyanları başta İslam dünyası olmak üzere birçok bölgesel ve küresel aktörü bütün unsurlarıyla yeni bir tarihsel meydan okumayla karşı karşıya bıraktı. Bu meydan okuma, Yeni Ortadoğu’da din-devlet ilişkilerinden sekülerizme, yeni toplumsal öznelliklerden yeni kimlik tahayyüllerine ve yeni diplomasiye kadar bir dizi kavramı, olguyu ve süreci yeniden düşünmeyi her zamankinden daha fazla gerekli kılmaktadır.Arap İsyanları’nın ardından Ortadoğu coğrafyası statükoların sarsıldığı ve bununla bağlantılı olarak iktidar mücadelelerinin yaşandığı bir süreç yaşamaktadır. Bölgedeki bu hareketlilik ve ortaya çıkan yeni durumlar neticesinde gerek politika belirleyiciler gerek de sosyal bilimciler Ortadoğu’daki toplumsal ve siyasal dinamikleri yeniden değerlendirme ihtiyacı hissetmişlerdir.

Bu kongre, Ortadoğu’da gerçekleşen güncel olaylar ve dönüşümlerle birlikte, bölge halklarına, toplumlarına ve siyasal yapılarına dair diğer birtakım ilgili fenomenleri de (Arap devrimleri, siyasal hareketler, devlet inşası, sivil-asker ilişkileri, demokratik siyaset, otoritenin sosyal meşruluğu, sosyal adalet, sosyal medya, yeni siyasal bilinç, ulusal self-determinasyon ve Ortadoğu’nun uluslararası siyasetteki konumu, dış politika) yeniden ele almak ve tartışmak amacıyla gözlemcileri ve öğrencileri davet etmektedir.

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü, kuruluşunun ilk yılında, bölgedeki yeni dinamikleri anlamamızı güçlendirmek için akademisyenleri, siyasi figürleri ve her kesimden aktivistleri panellere ve toplantılara davet etmektedir. Kongrenin dili simultane çevirileriyle birlikte ilk gün için Arapça, Türkçe ve İngilizce olacaktır. İkinci ve üçüncü günlerdeki Arapça ve Türkçe sunumlar diğer dillere çevrilecek, sadece İngilizce sunumlardan oluşacak panellerde ise çeviri yapılmayacaktır.

Kongrenin açılış konuşması Raşid Gannuşi tarafından yapılacaktır. Konferansa katılımı kesinleşen diğer konuşmacılar arasında Al-Arian, İbrahim Awad, Youssef Choueiri, Katerina Dalacoura, Burhanettin Duran, Michael M. Gunter, Steven Heydemann, Mustafa Kibaroğlu, Abdel Aziz Sager, Emad Shahin, Karen E. Young gibi Ortadoğu üzerine çalışmaları ile bilinen bilim insanları bulunmaktadır.

Kongreye katılım için en fazla 500 kelimelik bildiri özetlerinin, yazarların iletişim adresleri ve kısa özgeçmişleri ile birlikte, 30 Haziran 2016 tarihine kadar middleeastcongress@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Kongre ile ilgili detaylı bilgi ve diğer duyuruları www.ormer.sakarya.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz. Kongredeki tebliğlerin, aşağıda panel içeriklerinde belirtilen konular bağlamında olması talep edilmektedir.


III. MIDDLE EAST CONGRESS ON POLITICS AND SOCIETY ABSTARCT BOOKLET


 

Share: Pinterest