Program

ORTADOĞU’DA SİYASET VE TOPLUM KONGRESİ
Kongre Programı ve Özet Kitapçığı

MIDDLE EAST CONGRESS ON POLITICS AND SOCIETY
Congress Program and Summary Booklet

11-13 Kasım 2022

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü

Sakarya-Türkiye

November 11-13, 2022

Sakarya University Middle East Institute

Sakarya-Türkiye

 

ormer.sakarya.edu.tr

www.middleeastcongress.org

Bu etkinlik TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

This event is supported by TÜBİTAK.

 

 

11 Kasım 2022

10.30 – 11.00

AÇILIŞ KONUŞMALARI / OPENING REMARKS

 • Tuncay KARDAŞ, Ortadoğu Enstitüsü Müdürü / Director of the Middle East Institute
 • Hamza AL, Sakarya Üniversitesi Rektörü / Rector of Sakarya University

11.00 – 12.00

AÇILIŞ / KEYNOTE SPEECH

 • Ahmet Nuri YURDUSEV, The Making of the Modern Middle East: European and Ottoman Impact

 

 

12.00 – 14.00

ÖĞLE ARASI / LUNCH BREAK

 

14.00 – 15.45

FROM THE 20TH TO THE 21ST CENTURY DIPLOMACY IN THE MIDDLE EAST (in person)

Chair: Elsadig ELFAQIH

 • Mehmet ÖZKAN, Back to the Past: The Middle East in Retrospective
 • Mohammed ALGHIRANI, The Complexity of the Middle East Present Situation
 • Jawad ANANI, Existential Challenges to the Middle East? Water, Energy and Food?

16.00 – 18.00

THE MIDDLE EAST IN WORLD POLITICS (in person – parallel 1)

Chair: Tuncay KARDAŞ

 • Jerzy ZDANOWSKI, Does Constructivism Still Matter? The Sultan Qabus Declaration on the Harmonious Human Community of 2018 as the Voice of “the Rest”
 • Zoltan EGERESI, The War in Ukraine and Its Effects on the Mediterranean

 

DISPLACEMENT, WOMEN AND THE MEDIA IN THE MIDDLE EAST (in person – parallel 2)

Chair: İbrahim EFE

 • Zohreh Nosrat KHARAZMI, Hashtag Feminism in Iran: From the Quest for Equality and Liberty to a Violent Revolution
 • İbrahim EFE, A Comparative Analysis of Political Discourses on Repatriation of Syrians in Jordan, Lebanon and Türkiye
 • Zeinab Ghasemi TARI, Religious Tourism and Conflict Resolution: The Case of Arbaeen Pilgrimage
 • Zarqa PARVEZ, Women in National Identity Projects: Gulf Countries
 • Nevin ARVAS, Stereotypes of The Middle Eastern in The U.S. Media Coverage (online)

DIPLOMACY IN THE MIDDLE EAST (in person – parallel 3)

Chair: Furkan Halit YOLCU

 • Mounira BOUDERDABENE & Limane MOUNIR, American Cultural Diplomacy as a Soft Power and an Ideological Mechanism for Managing Cultural Diversity in the Middle East Reading in the Role and Dimensions
 • Anita Mariann KOVACS, Coalitions or Alliances? Return of the Geopolitics to the Middle East
 • Alptekin Cihangir İŞBİLİR, The Peacebuilding Capacity of Muslim Civil Society Organizations and Their Challenges

 

 

12 Kasım 2022

09.00 – 10.00

SOCIETY AND POLITICS IN THE GULF (online)

Chair: Zana BAYKAL

 • Arhama SIDDIQA, Pakistan-GCC-Turkiye: A Triangle of Security, Stability, and Economic Cooperation
 • Laura Mejia ROCHA, Beyond one regional identity: The case of the Qatari identity
 • Zana BAYKAL, Economic Performance of Iraq During the Covid-19 Pandemic

10.00 – 11.30

BÜYÜK GÜÇLER VE ORTADOĞU (online)

Oturum Başkanı: Kemal İNAT

 • Ahmet Yavuz GÜRLER & Serap YOLCU YAVUZ, Suriye Krizine Neorealist Perspektifle Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nun Yaklaşımı (1957/2011 Krizleri)
 • Ömer DUMAN, ABD’nin Kuzey Afrika Dış Politikası: Donald Trump Dönemi (2017-2021)
 • Merve ŞAHİN, ABD ve Çin’in Körfez Bölgesi’ndeki Stratejik Rekabeti: Fırsatlar ve Zorluklar
 • Barış ADIBELLİ, Hindistan’da Müslüman Protestoları ve Narendra Modi’nin Orta Doğu Politikası’nın Geleceği
 • Kerem AKIL, Ekonomik Yaptırımların Dış Politikaya Etkisi: ABD’nin Ekonomik Yaptırımları İran’ın Dış Politikasını Değiştirdi mi?

 

11.30 – 13.00

CONFLICT & RESOLUTION IN THE MIDDLE EAST (online)

Chair: Aytaç KADIOĞLU

 • Antonio Basallote MARİN, Ideological Roots and Psychosocial Factors of Israeli Violence towards Palestinians
 • Vedran OBUCİNA, Possibilities and Challenges of Religious Peacebuilding in the Middle East
 • Nur Atika HAIRI, Strategies and Approaches of Global Peace Mission (GPM) on Afghanistan’s Humanitarian Assistance
 • Sana Mohammed Hanif SHAIKH, The Jolt of Uprising: The impact of Syrian Civil War on Lebanon
 • Aytaç KADIOĞLU, The Proxy War in Syria: Conflict, Terrorism and Resolution

13.00 – 14.30

ORTADOĞU’DA DEVLET DIŞI AKTÖRLER (online)

Oturum Başkanı: Hatice Rumeysa DURSUN

 • Ahmet Ali UGAN, Yemen’de İç Savaş: Husi Darbesi ve Sonrası
 • Abdalaziz ABUELEYAN, Hamas ve Hizbullah’ın İHA Projesi Sahip Olmasının İsrail’e Yansımaları
 • Ceren BAZ & Ramazan ERDAĞ, Suriye İç Savaşı’nda YPJ ve DEAŞ’a Katılan Kadın Militanlar
 • Ali Bilgin VARLIK, Fighting Groups of the Syrian Civil War
 • Gökhan ERELİ, Southern Transitional Council as a Local Actor with Foreign Support

14.30 – 15.30

CHINA’S GROWING ROLE IN THE MIDDLE EAST IN AN AGE OF TURBULENCE (online)

Chair: Bilal YILDIRIM

 • Kadir TEMİZ, Migration and Foreign Policy: Implications for Turkey-China Relations
 • Jiuzhou DUAN, Synergy of Development Strategies: The BRI and China’s Relations with Arab Countries
 • Zan TAO, Neo-Ottomanism or Eurasianism? Turkey’s Geopolitics from the Perspective of Inner Asian History

15.30 – 17.00

THE MIDDLE EAST FROM A THEORETICAL PERSPECTIVE (online)

Chair: Ali BALCI

 • Faisal NASERI, A Paper for Improving the Security Condition of the Countries in the MENA Region and in the Globe
 • Amjad Z. TAAMA & Nawar Jaleel HASHIM, Proxy War: Selected Middle Eastern Models
 • Michal LIPA, Egypt’s Foreign Policy towards Israel in the Light of Neoclassical Realism
 • Hüsna TAŞ YETIM & Rabia HAN, Uluslararası Hiyerarşi ve Ortadoğu: Şiddet, Bağımlılık ve Anti-Amerikancılık
 • Onur Sinan YURDABAK, Rosa Luxemburg’un Sermaye Birikimi ve Kapitalizmin Çöküşü Üzerine Tespitleri Işığında “Arap Baharı”

 

17.00 – 18.00

KUZEY AFRİKA’DA SİYASET VE TOPLUM (online)

Oturum Başkanı: Filiz CİCİOĞLU

 • Sezgin BAŞ, Tunus’ta Anayasal İstikrarsızlık: Cumhurbaşkanı Kays Said’in Anayasal Politikası
 • Emre SAYGIN, Tunus’ta Devlet-Toplum Kısır Döngüsü: Arap İsyanları Sonrasında Özgürlüklerin Politik Ekonomisi
 • Hatice Rumeysa DURSUN, Mağrip’te Fas–Cezayir Rekabeti ve Bölgesel İlişkilere Etkileri

18.00 – 19.30

GREAT POWERS AND THE MIDDLE EAST (online)

Chair: Othman ALİ

 • Muhammet KOÇAK, Russia’s Endgame in Syria: Quest for International Status?
 • Taylan Özgür KAYA, “Renewed” Euro-Mediterranean Partnership: A New Content or an “Old Wine in a New Bottle”
 • Musa AKGÜL, US Multilateral Approach towards the Middle East under Obama and Its Repercussions: The Case of Proxy War against ISIS
 • Othman ALİ, Joe Biden’s Iraq policy is Iran-based One:  A Study Based on Regional Factors of USA Foreign Policy in Iraq
 • Bezen Balamir Coşkun & Ahmet Üçağaç, Butterfly Effect or Chain Reaction: Societal and Political Implications of the Arab Spring at the Middle East?

19.30 – 21.00

İNSANİ VE ULUSLARARASI GÜVENLİK KISKACINDA SURİYELİ MÜLTECİLER (online)

Oturum Başkanı: Nebi MİŞ

 • Yücel ACER, Sığınmacı Sorunu ve Hukuki Yetersizlikler
 • Ferhat PİRİNÇCİ, Suriyeli Mülteciler ve Geri Dönüş: Bölge Ülkelerinin Politikaları Üzerine Bir Karşılaştırma
 • Murat YEŞİLTAŞ, Suriye’de Normalleşme Mümkün mü?
 • Nebi MİŞ, Göçmen Karşıtlığının Ulusal Siyasetlerin Geleceğine Etkisi

 

13 Kasım 2022

09.00 – 10.00

ORTADOĞU’DA GÖÇ VE YERİNDEN EDİLME (online)

Oturum Başkanı: Yıldırım TURAN

 • Hacı Mehmet BOYRAZ, Avrupa’nın Ortadoğu ve Ukrayna Menşeli Sığınmacılara Yönelik Tutumu
 • Hüdayi SAYIN, Yasemin KONUKÇU & Mehmet Ozan AKBAY, Ninova’nın Silinen Yüzleri Savaşın Öteki Mağdurları: Asuriler
 • Neslihan KURAN, Etnik Çatışmalar Arasında İsrail: Yeni Bir Etno-Dinsel Kimlik Olarak İsrail’e Göç Eden Etiyopyalı Göçmenlerin Kimlik Mücadelesi

10.00 – 11.30

GEOPOLITICS (online)

Chair: Muhammad AL ZAWAWY

 • Rasoul Afzali, Seyedmohammad Seyedi Asl & Kamal Ranjbari, An Analysis of Factors Affecting Geopolitical Competition among Regional Powers in the Middle East
 • Orkhan VALİYEV, Turkiye’s Geopolitical Destiny: From a Closed Nationality to a Flexible Regional Center Country
 • Sadeq A.I. ALSHAIKHEID & Ahmed J. Y. ASMAR, The Future of the Turkish-Saudi Relations in the light of the Regional and International Changes
 • Muhammad AL ZAWAWY, Energy Security in the Eastern Mediterranean after the Ukranian War
 • Mert Can DUMAN, The New and Sustainable Normal for Developing Countries

11.30 – 12.45

ORTADOĞU’DA TARİHİ YENİDEN DÜŞÜNMEK (online)

Oturum Başkanı: İsmail EDİZ

 • Esma YIKMAZ, Doktor Fahreddîn Şevket’in “Îrân” ve William Penn Cresson’ın “Persia: The Awakening East” Adlı Eserleri Üzerinden 1900’lü Yıllar İran’ına Dair Karşılaştırmalı Bir Okuma
 • Deniz DEDE, Kültürel Mirasın Yok Oluşu: Orta Doğu’da Unutturulan Tarih
 • Nuri SALIK, Devrim ve Dış Politika: Suriye Baas Partisi Örneği (1963-1970)
 • Yunus ŞAHBAZ, 1980’li Yıllarda Orta Doğu’daki İslâmî Hareketlere Türk Aydınının Bakışı: Erol Güngör Örneği

12.45 – 13.45

DIPLOMACY IN THE MIDDLE EAST (online)

Chair: Diego Checa HIDALGO

 • Ayşenur AYGÜL, Analysis of Libyan Immigration Detention Centers under the International Law
 • Diego Checa HIDALGO, Compliance with International Humanitarian Law Respect in the Palestinian Territories Occupied by Israel
 • Nur Atika HAIRI, The Humanitarian Assistance Role of Malaysia for Syria (MFS) Toward Syrian Refugees in Malaysia, Syria and Turkiye from 2012 to 2021

13.45 – 15.00

KÖRFEZ’DE SİYASET VE TOPLUM (online)

Oturum Başkanı: Mehmet RAKİPOĞLU

 • Ferit MALKARA, Yemen’in Toplumsal Yapısı ve Siyasal Şiddet Bağlamında İç Savaş
 • Muhammet Fatih ÖZKAN, Geleneksel İttifaklarla Bölgesel İşbirliği Arayışları Arasında Katar’ın İran’la İlişkileri
 • Yusuf Bahadır KESKİN, Suudi Arabistan’ın Yemen Müdahalesi: Siyasi, Askeri ve Ekonomik Başarısızlığın Analizi
 • Çağatay Balcı, İran’ın Psikolojik Harekât Stratejisinde Ara Hedef Kitlelerin Araçsallığı

15.00 – 16.30

SOCIETY, POLITICS AND VIOLENCE: (ANTI)SYSTEM DYNAMICS AND (PREVENTING) EXTREMISM IN THE MENA REGION (online)

Chair: Inmaculada Marrero ROCHA

 • Lucia G. DEL-MORAL, From the Radical Disembedding to Cross-Ideological Coalescence: Inter-Party Relations between the Islamist Movement al-Adl wa-l-Ihsane and the Radical Left Party Annahj Addimocrati in Morocco
 • Daniel F. Pérez GARCÍA, Spain and Morocco versus Terrorism: Bilateral Cooperation in the Fields of LEA’s, Judiciary and Prevention of Radicalization
 • Javier RUİPÉREZ, Josep García COLL & Salvador BERDÚN, Reframing P/CVE Policies in and towards the MENA Region: an Empirical Analysis Based on Research from Iraq, Tunisia and Lebanon
 • Daniela IRRERA, Religion and Civil Society Organizations in the Mediterranean: Strengthening Interreligious Dialogue and Tackling Radicalisation

16.30 – 17.30

LEVANT’TA TOPLUM VE SİYASET (online)

Oturum Başkanı: A. Selcan ÖZDEMİRCİ CİNAL

 • Ahmet Emin DAĞ, Suriye’nin Demografik dönüşümü ve Türkiye’nin Seçenekleri
 • Işılay Karslı DEMİRAĞ, Medya Mezhepçiliği: Lübnan Örneği
 • Tuğçe Ersoy CEYLAN, İsrail’de İslami Hareket

17.30 – 19.00

SOCIETY AND POLITICS IN NORTH AFRICA (online)

Chair: Berkan ÖZGÜR

 • Zoulikha ALIANE, Developments of Western Sahara Issue and Its Impact on North African Countries
 • Aslıgül SARIKAMIŞ, EU’s Policies for Preventing Violent Extremism and Terrorism in North Africa and Sahel Region
 • Mahfoud Ali ZOUI, ‘Politics of Memory’ in the ‘New Algeria’ and the Future of Relations with France
 • Çağlar EZIKOĞLU, The Logic of Political Survival in Middle East: The Case of AKP and Ennahda

 

19.00 – 20.00

DÖNÜŞEN ULUSLARARASI SİSTEMDE İRAN SİYASETİ (Online)

Oturum Başkanı: Nail ELHAN

 • Orhan KARAOĞLU, İran’ın Körfez Ülkelerindeki Mezhepsel Faaliyetleri
 • Mustafa CANER, Ukrayna Savaşı Sonrası Dönüşen İran-Rusya İlişkileri
 • Gloria SHKURTI ÖZDEMİR,Iran’s Drone Power and Its Impact on Ukraine-Russia War